Jan Göransson
ordförande

Hans Ohlon
vice ordförande & kassör

Jonas Pedersen Hardebrant
sekreterare & katalogansvarig

Ann-Louice Dahlgren
PR – och kommunikation

Mathias Rost
Medlemsansvarig

Jesper Larsson
PR – och kommunikation

Boel Johnsson
evenemangskommittén

Leila Sturell
evenemangskommittén

Helena Stenberg
PR – och kommunikation