Filmpublicisternas katalog är ett viktigt hjälpmedel för hela branschen. Katalogen innehåller telefon- och adressuppgifter till bland annat: biografägare, distributörer,
producenter, filmfestivaler, laboratorier, media, bildbyråer och organisationer.

Beställ katalogen här för endast 25 kr: