Filmpublicisternas premienämnd, som utser de pristagare som får utmärkelser i samband med vårt årsmöte i mars varje år, består av följande personer:

Jonas Pedersen Hardebrant (Preses)
Svenska Filminstitutet

Eva Marklund-Simmo
United International Pictures

Jan Göransson
Svenska Filminstitutet

Andreas Degerhammar
TriArt Film

Elisabeth Johansson
Filmägarnas kontrollbyrå

Premienämnden tar gärna emot tips om vilka som skall kunna tilldelas priserna:
Årets filmpar (behöver inte vara ett par och kan vara fler än två)
Årets PR-tupp (för goda reklaminsatser för svensk film)
Filmpennan (för goda insatser som filmkritiker)